23 dakika okuma süresi

Yüzme Stilleri Nelerdir?

Yüzme Stilleri Nelerdir?

En faydalı sporlardan biri yüzmedir. Yüzme esnasında vücudun tüm kasları hareket halinde olduğu için yüzmek pek çok spor dalına göre daha avantajlıdır. Herhangi bir ağırlık kullanmaya gerek kalmadan sadece suyun direncine karşı kuvvet uygulanan yüzme sporu, kasların gelişmesine yardımcı olur. En temel anlamda yüzme, kulaç ve ayak vuruş ile vücudu su içerisinde hareket ettirme eylemidir.

Yüzme sporu, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan havuzlarda, sporcuların herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kendi kulvarlarında yaptıkları yarışmadır. Yüzme yarışmaları çeşitli kurallardan oluşur. Farklı mesafelerde ve stillerde yarışmalar düzenlenir. 

Yüzme sporu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmak için ilk olarak yüzme stillerini öğrenmek gerekir. Yüzmede dört farklı kendine has özellikleri olan yüzme stili bulunmaktadır. Serbest yüzme, sırtüstü yüzme, kurbağalama yüzme ve kelebek yüzme olarak adlandırılan bu stiller, teorik bilgilere sahiptir. Yüzme stilleri ile ilgili teorik bilgilere sahip olarak yüzmeye başlayan kişiler, uygulama esnasında tekniğini daha rahat geliştirebilir.

SERBEST YÜZME TEKNİĞİ

Serbest yüzme tekniği, ilk öğrenilen ve en kolay olan tekniktir. Bu teknik diğer tekniklerle kıyaslandığında çok daha kısa zaman içinde öğrenilir. Yüzme sporu eğitimi alan bir kişi, diğer teknikleri öğrenmeden önce ilk olarak serbest yüzme tekniği eğitimi ile başlar. Serbest yüzme tekniğini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, dört yüzme stili içinde en hızlısı olmasıdır. Bu stilde çekiş mekaniği, bir sağ ve bir sol kol çekişi aynı zamanda değişken sayıda yapılabilecek ayak vuruşundan meydana gelir. Serbest yüzmeyi detaylı olarak inceleyelim.

 • Serbest yüzme kol çekişi;  su altında yapılması gereken kol çekişi, 3 süpürme hareketinden oluşmaktadır. Süpürme hareketleri aşağı doğru, içeri ve yukarı doğru olacak şekilde planlanmıştır. Bu aşamadaki kol çekişleri sırasıyla; suya giriş, uzanma, sudan çıkış ve kol devrinin önde tamamlanmasıdır.
 • Serbest yüzme tekniğinde suya giriş hareketleri; serbest yüzme tekniğinde suya giriş başın önünden yani alnın ortası ile omuz başının arasında orta bir noktadır. Yüzücü eli suya girdiği anda avuç içini dış yana doğru çevirmelidir. Eli suya girdikten sonra aynı noktadan kolu da suya girmelidir. Kolu suyun içinde olan yüzücünün bu andan itibaren, kolunu su yüzeyinin hemen altında olabildiğince ileri uzatması gerekir. Bu aşamada uzanma süreci tamamlandığında avuç içlerini de tam olarak aşağı bakacak şekilde çevirmelidir. Kol çekişi, uzanma safhası tamamlandığında tam aşağı bakacak konumda çevrilmelidir. Uzanış safhası adı verilen bu aşamada yüzücü, uzanma sırasında elini, uzanış yönüne doğru düz bir konumda ileriye doğru uzatmalıdır. Yüzücü, kolunun suya girmesiyle birlikte suya bir kuvvet uygulamamalıdır. . Çünkü aynı esnada itiş hareketini tamamlayan diğer kolun hareketini etkilememesi için çekiş hareketine başlamaması gerekir. Kolunun suya girdiğinde baş ile omuz arasında orta noktadan ileri uzanma hareketini devam ettirmelidir.. Vücut, bir teknenin burnuna benzer bir şekil ile arkadaki kolun itiş hareketini rahatça tamamlamasına destek vermiş olur. Aynı zamanda aşağı süpürme hareketi başlar.

Serbest yüzme stilinde, vücudun suyun üzerindeki pozisyonunun gergin olması şartı aranır. Bu teknikte önemli olan suyun içerisinde hareket ederken kendini sıkmadan ve kasmadan yüzmeyi sağlamaktır. Serbest stilde, yüzücü başını, sadece nefes alma esnasında dışarı çıkarır ve ağızdan nefes alma tekniği uygular. Nefesini burnundan ve ağzından verir.

KURBAĞALAMA YÜZME TEKNİĞİ

Kurbağalama stilinde, kol ve ayak eşit oranlarda etkilidir. Bu stilde üzerinde durulması gereken kritik nokta zamanlamadır. Zamanlamada kol, ayak ve nefese çok dikkat etmek gerekir. Her biri hız üzerinde oldukça etkilidir. Tavandaki bir makaradan geçen iplerin bir kuklaya bağlanması gibi yüzücünün kol ve ayaklarının da bağlandığını düşündüğümüz bu teknikte, vücut gergin haldedir. Gerili olan ipler, yüzücünün kolunu çekiş hareketi ile ayak topuğunu kalçaya doğru çeker.

Kol çekilirken nefes alır, kol uzanışı sırasında ise nefesini suya verir. Kurbağalama, yüzme sporunda en teknik gerektiren stillerden biridir. Serbest yüzme stilinin aksine, yüzücü müsabakada bir hata yaptığında yarıştan diskalifiye edilir. Temel olarak çift kol çekişi ve itişi ile birlikte, bacaklarının ikisinin birden dizden kırılarak vuruş yapılması hareketlerine dayanan kurbağalama yüzme tekniğinin detaylarını inceleyelim.

Temel duruş pozisyonu; bu pozisyon 4 aşamadan oluşur. Isınma ile başlayan temel duruş pozisyonu kasları germe, suda uzanma ve duvarı itiş pozisyonları ile devam eder. Isınmayla başlayan yüzücü beş dakika kadar suda çeşitli ısınma hareketleri ile çalışır. Kaslarını germesi gereken yüzücü elinden geldiğince tüm kas gruplarını uzatır ve 10-15 saniye kadar gergin bir şekilde beklemelerini sağlar. Suda uzanma aşamasına geçen yüzücü su içinde kollarını ileri uzatır ve yüzü havuzun dibine paralel olacak şekilde uzanma çalışması yapar. Temel duruş pozisyonunun son aşaması ise duvara itiş aşamasıdır. Bu aşamada yüzücü ayak tabanlarından destek alarak vücudunu su içinde ileri doğru iter. Devamında ise uzanma pozisyonunu uygular. Böylece hızlı bir şekilde dengesini sağlayabilir.

Kurbağalama yüzmede bacak hareketleri; bu stilde bacak hareketleri pasif ve aktif hareketler olarak iki şekildedir. Pasif bacak hareketinde kayma sonrası bacakların omuz genişliğinde açılması gerekir. Bu aşamada dizlerini hafif bir şekilde büken yüzücü, topuklarını kalçasına doğru çekmesi gerekir. Topuklarını kalçasına çeken yüzücü, ayak tabanı ile suyu itmeye başlar ve suyu dışarıya doğru atmış olur. Kurbağalama yüzme stilinde yüzücü dizleri bükülü, topukları ise kalçaya doğru çekilmiş halde olduğunda aktif bacak hareketindedir. Ayaklarını bu aşamada dışa doğru çevirir. Ayak tabanının yardımıyla, suyu yandan başlayarak arkaya doğru güçlü bir şekilde iter. Aktif hareket tamamlayan yüzücü sonra bacaklarını birleştirerek düz bir hal alır. Bir diğer hareketin sırası gelene kadar ayaklar kayma pozisyonunda kalmalıdır.

Kurbağalama yüzmede kol hareketleri; kol hareketleri de tıpkı bacak hareketlerinde olduğu gibi pasif ve aktif olacak şekilde ikiye ayrılır. Kurbağalama yüzme stilinde pasif kol hareketleri sırasında yüzücü kollarını öne doğru alır. Aynı zamanda omzuyla birlikte elleri öne doğru bakmalıdır. Kolları düz hale gelene kadar pasif hareket uygulaması da devam eder.

SIRTÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ

Sırtüstü yüzme tekniği, serbest yüzme tekniğine oldukça yakın olarak bilinir. Ancak, sırtüstü yüzme tekniğinde vücut su üzerinde bambaşka bir pozisyon alır. Bu teknik serbest stili öğrendikten sonra daha kolay öğrenilir. 1912 yılında Stockholm Olimpiyat Oyunları sırasında Amerikalı yüzücü Hebner tarafından ilk olarak uygulanan sırtüstü yüzme tekniği başarıyla sonuçlanmasının ardından yenilikçi bir teknik olarak ciddiye alınmıştır.

Başarısı kanıtlanan bu sırtüstü yüzme tekniğinin üzerinde çok uzun süre duruldu. Sırtüstü yüzme, suyun üzerinde sırt üstü yatılarak yapılan yüzme sporu stilidir. Eller baş hizasına getirilir ve geriye doğru ayaklar yardımıyla ilerlenen bir stil ile hareket edilir. Sırt üstü yüzen yüzücü su üzerinde kendini rahat bırakmalıdır. Serbest stilden farklı olarak başın pozisyonu sabittir. Sırtüstü yüzme tekniğinde kulaç atma sırasında dirsekler kesinlikle bükülmez. Yüzücü ellerini mümkün olduğunca en uzak noktadan suya sokar ve suyu çekme işleminden sonra bacağın yanından dışarı çıkarır.

Yüzücü ellerini havada tutması gerektiği sırada avuç içleri dışarı bakacak şekilde pozisyonunu belirler. İlk olarak serçe parmağı suyun içine girmelidir. Sırtüstü yüzme stilinde ayaklar serbesttir ve kalçadan hareket ettirilmesi gerekir. Sırtüstü yüzme stilinde baş yukarı doğru baktığı için serbest stilde olduğu gibi, herhangi bir nefes alışveriş sorunu yaşanmaz. Yüzücünün sırtüstü yüzmeye başlamasıyla birlikte ayak ve ayak parmaklarını suyun altında tutması gerekir.

Yüzücüler yüzmeye başladıkları andan itibaren 15 m kadar su altında yüzme hakkına da sahiptir. Sırtüstü yüzen bir yüzücü belini dik bir şekilde tutarak, ayak çırpmayı da kolaylaştırabilir. Parmak uçlarının gergin bir şekilde ayak çırpması daha doğrudur. Yüzücü sırtüstü yüzerken başını geriye atabileceği gibi çoğu iyi sırtüstü yüzücünün çenesini aşağı doğru tutarak yüzdüğü gözlemlenmektedir.

KELEBEK YÜZME TEKNİĞİ

Kelebek yüzme tekniğinin zor bir teknik olduğunu söyleyebiliriz. Serbest yüzme tekniğinde bacaklar makas şeklinde hareket eder ancak kelebek stilinde her iki bacağın aynı anda hareket etmesi gerekir. Serbest yüzme tekniğinde kollar sırası ile kullanılır. Buna karşılık kelebek stilinde iki kol aynı anda kullanılabilir. Kelebek yüzme stilini izlemek oldukça keyiflidir. Vücudun gergin olması gereken kelebek yüzme tekniğinde yüzücü bacakları ile dolfin vuruşu yaparken kolları ile suyun içerisinde uzanır.

Su çekme sırasında yüzücünün kolları birbirinden uzaklaşır, eller karın bölgesine yaklaştığı zaman tekrar bir araya gelir. Yüzücü kollarını kulaç atmak için ileriye doğru uzatmadan önce baş bölgesini suyun içerisinde tutar. Kelebek yüzme sırasında kulaç atarken nefes verilir, eller suyun içindeyken baş kısmı suyun dışına çıkartılarak nefes alınması gerekir. Kelebek yüzme tekniğinde hareketleri öğrenmek kolay değildir. Çalışmalar esnasında zorlayıcı olunması gerekir.

Yüzücü adayının seviyesine uygun koordinelerle eğitim sürdürülmelidir. Kelebek stili, kolların toparlanma esnasında her ikisinin de dışarı çıkmasından dolayı zor bir yüzme stilidir. Öncelikle yüzücü adayının suya yüzüstü yatırılması gerekir. Elleri vücudun yanında durur ve başının yukarı aşağı hareketleriyle vücudunda dalgalanması sağlanır. Yavaş yavaş ileri doğru hareket edilir. Kelebek yüzme stilinin daha etkin olması için dalgalanma hareketi ile birlikte kol ve ayak çalışmaları ilavesi edilir. 

Böylece teknik çalışmalar başlatılır. Omuz ekleminin doğru pozisyonda olması gerekir. Aynı zamanda ayak bilek esnekliğinin uygun seviyede olması önemli bir detaydır.

KELEBEK STİLİNDE KOL HAREKETLERİ

 • Yüzücü, kelebek stilinde suya ilk girdiği an ellerini omuz hizasında tutmalıdır. Dirsekleri ise çok fazla olmamak kaydı ile bükülü olmalıdır.
 • İlk olarak başı suya giren yüzücünün sırasıyla başparmağı ve kolları suya girer.
 • Vücut gergin olmalı ve kol suya girişte uzanmalıdır.
 • Suda kolları dışarı doğru açıp, dış süpürme ve suyu yakalayarak içe süpürme pozisyonu uygulanır.
 • Vücudun göğüsten aşağıya doğru suya bastırılması gerekir.
 • Çekişin sonuna doğru hız artar.
 • İlk önce küçük parmak olmak üzere eller yukarı doğru çıkar. Tekrar toparlanma noktasına gelir.
 • Toparlanma aşamasında vücut daima gevşektir, kollar rahat ve derli toplu olacak şekilde toplanır.

KELEBEK STİLİNDE AYAK HAREKETLERİ

Kelebek stilinde bir kol hareketine 2 ayak vuruşu eşlik eder. Yüzücünün elleri suya girdiğinde, eller mayo altından çıktığında 2 ayak hareketi uygulanır. Birinci harekette yüzücü vücudunu kolları ile suda mesafe kat etmesine yönelik hareket ettirir. Kolları suyun altındadır ve dışa süpürme aşağı vuruş yukarı vuruş hareketlerini uygular. İkinci ayak vuruşunda ise toparlanma gerçekleşir. 

KELEBEK STİLİNDE NEFES ALMA

 • Yüzücü, yukarı süpürme aşamasında nefes alır. Aynı zamanda ikinci vuruş aşamasıdır.
 • Başını, kollarını çıkarmadan önce çıkarır ve kolları girmeden önce başı suya girer.
 • Yüzücünün başı ileri bakar ve çenesini ileri iter.
 • Genellikle her iki kolda nefes alınır.

Yukarıda yüzmenin 4 çeşidinden bahsettik. Yarışmalarda yüzücüler karışık yüzme şeklini de kullanabilir. Erkekler ve kadınlar kategorisi olarak; bireysel ve takım halinde yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışmalarda, yarışmacılar; serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stilinde mücadelelerini sürdürür. Yarışın yapıldığı havuzu birkaç kere turlamayı gerektiren çeşitli metrelerde yarışmalar düzenlenir. 

Ülkesinde yer aldığı yüzme turnuvalarında sıralamaya giren yüzücüler Avrupa, Asya gibi önemli kıtaların uluslararası şampiyonalarına katılma hakkı kazanır. Özellikle dünya yüzme şampiyonasında takımlı mücadelelerde bayrak taşıma amacı üzerine hareket edilir. Yarışmalarda serbest ve karışık yüzme stili kullanılmaktadır. 

YÜZMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE VE YÜZME SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Nefes kontrolü yüzme sporunun olmazsa olmazlardandır. Nefesinizi kontrol etmeyi, nerede nefes almanız nerede nefes vermeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz. Düzenli spor yapmak beden ve ruh sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Günümüzde birçok insan daha hareketsiz bir yaşam sürüyor. Ancak, düzenli fiziksel aktivite yapanların daha sağlıklı ve estetik bir vücuda, daha sağlıklı bir ruh haline sahip oldukları görülüyor. Spor yapmak, vücudunuzdaki yağ oranını azaltırken yağsız doku kütlesini de arttırır. 

Böylece daha sağlıklı bir vücuda ve kitle endeksine sahip olma şansınızı da arttırırsınız. Sporu zorunlu değil, keyifli bir aktivite olarak görmeniz beden ve ruh sağlığınız için oldukça yararlı olacaktır. Sporu mümkün olduğunca günlük hayatınızın içine dahil etmelisiniz. Sporu bir yaşam tarzı olarak uygulamanız oldukça önemli faydaları beraberinde getirir. Vücuttaki kasların çoğunun aynı anda çalışmasını sağlayan sporlardan biri de yüzmedir. Yüzmek, eğlenceli bir aktivite olmasının yanı sıra formda kalmanıza yardımcı olur. 

Daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacak yüzme sporu öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmeniz gerekir? Birlikte inceleyelim.

 • Yüzmeye başlamadan önce ısınmalısınız; ısınma her sporda olduğu gibi yüzme sporunda da oldukça önemlidir. Isınma hareketleri sayesinde hem performansınız artar hem de zihinsel açıdan spora hazırlanmış olursunuz. Isınmayla  birlikte yüzücünün vücudunda, kas ile vücut ısısında artış olur. Kan damarlarının da genişlemesine destek veren bu süreçte çeşitli hormonal değişimler de yaşanır. Isınma sayesinde sakatlanma riskiniz azalır.
 • Yüzme sporu öncesinde ve sonrasında sağlıklı beslenin; dengeli beslenme özellikle profesyonel sporcular için oldukça önemlidir. Vücudunuzda yer alan hücrelerin maksimum düzeyde çalışması gerekir. Bunun için de yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme programı uygulamanız gerekir. Karbonhidratı tamamen kesmek doğru olmaz. Onun yerine daha ölçülü ve yeterli miktarda tüketmek gerekir. Yüzme antrenmanı öncesi ve sonrasında dengeli beslenmeye dikkat etmeniz gerekir. Böylece vitamin, mineral ve lif gibi önemli besin maddelerinden yeterli ve dengeli almış olursunuz.
 • Spor tamamlandıktan sonra vücudumuzda meydana gelen değişimler içinde belki de en önemlisi kaslarda depolanan şekerin tükenmiş olmasıdır. Baklagiller, tam buğday ekmeği ve renkli sebzeleri spor sonrası beslenme listenize eklemeniz doğru bir adım olacaktır. Yıpranmış kas liflerinin tamiri için mutlaka protein tüketmeniz gerekir. Protein, tavuk ya da kırmızı etli bir öğün ile alınabilir. Ayrıca ağır egzersiz sonrası ilk 30 dakika içinde sıvı protein ve sağlıklı karbonhidrat alınması yıpranan kas liflerini kısa sürede onarır.
 • Yüzme Ekipmanlarınız ile konforunuzu arttırın; yüzme sporunda konfor çok önemlidir. Antrenmanlar sırasında eksiksiz, doğru yüzme ekipmanlarını kullanmalısınız. Böylece yüzme kapasitenizi ve konforunuzu arttırabilirsiniz. Yüzme sporu dendiğinde akıllara ilk olarak bone gelir. Bone, özellikle spor amaçlı tüm yüzme havuzlarında zorunlu tutulan bir yüzme ekipmanıdır. Bone, saçınızı hem klordan korur hem de hijyen açısından da gereklidir. Bone seçiminde kullanacak kişinin rahat edeceği bir ürünü tercih etmesi önemlidir. Yüzme gözlüğü de yüzme sporunun olmazsa olmazlarındandır. Doğru bir yüzme gözlüğü seçimi sağlık ve performans açısından oldukça önemlidir. Her yüzücünün doğru bir yüzücü gözlüğü tercih etmesi rahat etmesi açısından önemlidir. Yüzme gözlüğü, su altında görmeyi kolaylaştırır. Gözlerinizi klordan koruyacak ve diğer kimyasal maddelerden uzak tutacak yüzme gözlüğü kaliteli olmalıdır. Yüzme gözlüğü seçerken herkesin yüz veya göz şekli farklı olduğu için zorlanabilirsiniz. Gözlük seçiminizi tamamen beklentilerinize ve yüzdüğünüz ortamın özelliklerine göre yapmalısınız. Yanlış bir gözlük seçimi; gözlüğün içine su dolmasına sebep olabileceği gibi camlarının buharlanmasına ya da konfor kaybı sebebiyle rahatsız olmanıza neden olabilir. Yüzücü mayosu konforlu bir yüzme deneyimi için bir diğer önemli ekipmandır.  Yüzücü mayosu yüzmeye yeni başlayan yüzücü adayı için de profesyonel bir yüzücü için de önemlidir. Seçiminizi çabuk kuruyan, vücuda tam olarak oturan mayolardan yana yapmalısınız. Üstünüze tam oturmayan, şişen mayolar yüzme sporu için uygun değildir. Mayonuz konforunuzu etkilediği için yanlış bir seçim rahat yüzmenizi engeller.

YÜZME SPORUNUN SAĞLADIĞI FAYDALARI

Her çeşit sporun sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Yüzme sporunun metabolizmanın düzenli çalışmasına katkıları büyüktür. Yüzme sporu kan dolaşımını düzenler. Vücudun daha dirençli olmasına da katkı sağladığı için sporcuları hastalıklardan koruması yüzme sporunun önemli faydalarından biridir. Bilindiği gibi kuzey ülkelerinde yaşayan insanlar vücut dirençlerini artırmak için çok soğuk sularda yüzmeyi alışkanlık haline getirmiştir.

Yüzme sporu, sadece profesyonel sporcuları akıllara getirmemelidir. İnsan vücudunun yapısı su üzerinde durmaya uygundur. Bazı teorik bilgileri edinerek ve doğru bir şekilde uygulayarak vücudun düzgün bir şekilde yüzmesi sağlanabilir. Kendine güveni olmayan kişiler de ufak ufak yapılan antrenmanlarla hızlı bir şekilde su içinde olmaya alışabilir. Yüzdüğünüz ortamın temizliği ve hijyeni oldukça önemli bir kriterdir. Temiz bir ortam kişinin sağlığını olumlu yönde etkiler. Yüzmenin insan sağlığına olumlu etkilerini detaylı olarak inceleyelim.

 • Dolaşım sistemine faydaları; kalp ve damar sistemlerinin yer aldığı dolaşım sistemi üzerinde, yüzme sporunun oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır. Yüzme antrenmanlarının yarattığı olumlu etkiyle, kalp ritmi ve kan akış hızı düzene girer. Düzenli yapılan aktiviteler sonucunda kalp dakika volümü artırılır. Böylece dokulara giden oksijen oranı da doğru orantıda artar. Uzun mesafe yüzücüleri bu artırmayı yapması halinde hem sportif açıdan hem de sağlık açısından oldukça fazla ivme kazanır. Yüzme sporunun diğer sporlardan önemli bir farkı da spor esnasında vücudun duruş şeklidir.  Yüzme sporunda su üstündeki ya da su içindeki yatay pozisyon, kalp atım volümünün ayakta duruş pozisyonuna göre çok daha fazla etkiler. Bu pozisyondayken kalbin kan ile dolması çok daha iyi durumda olur. Bunun en önemli göstergesi suyun kaldırma kuvvetinin, yer çekimine karşı direnç geliştirmesidir. Ortaya çıkan bu direnç karşısında kalp, içindeki kanı sürekli olarak atma ihtiyacı hisseder. Böylece, kalp çalışmaya devam eden kaslara kan göndererek daha verimli bir kullanım sağlar. Yüzme sporunun kalp üzerinde olumlu etkilerinin  olduğu bilinmektedir.
 • Solunum sistemine faydaları; ağız ve burundan başlayıp, akciğerde sona eren solunum döngüsü,  kana oksijen verip, karbondioksit oranını da azaltmakla görevlidir. Bu döngü sırasında oksijen geçişi ve gaz değişimi yaşanmaktadır. Gaz değişimi her alanda yaşanır ve hücrelere oksijen taşınması sağlanır. Yüzme sporu sırasında vücut oksijene daha fazla ihtiyaç duymaya başlar. Oksijen ihtiyacının artması beraberinde solunum ve dolaşım sistemlerinin fazla çalışmasını getirir. Oksijen gereksinimi arttıkça organizmaya daha çok oksijen girer ve vücudun oksijen bakımından beslenmesi çoğalır. Yüzme sporu sırasında art arda yapılan antrenmanlar solunum sistemi üzerinde de etkilidir. Dolayısı ile sağlık açısından oldukça olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
 • Sinir Sistemi; Yüzme sporu, tüm vücut kaslarının çalışmasını sağlar. Böylece sinir sistemine pozitif bir etki yaratması oldukça normal bir durumdur. Suda yapılan tüm aktiviteler, duyu organları aracılığıyla sinir sistemini ilgilendirir. Bunun en büyük nedeni de duyu organları ve sinir sisteminin koordineli bir şekilde çalışmasıdır. Tüm bunları değerlendirdiğimizde yüzme sporunun sinir sistemini dinlendirici özellikte olduğunu görebiliriz. Yüzme egzersizleri sonrasında kaslar rahatlar.  Kaslardaki gevşeme hissi sinir sisteminin dinlendiğinin önemli bir işaretidir. Yüzme sırasında yaşanan rahatlık hissi psikolojik olarak huzur ve mutluluk hissedilmesine yardımcı olur. Yüzme sporu sonrasında hissedilen gevşeme, sinir sisteminin rahatlamasının sonucu olarak vücuda olumlu yansır.
 • Yüzmenin faydaları yukarıda sıraladıklarımızla sınırlı değildir. Aynı zamanda sosyal yaşama olan etkileri ve psikolojik açıdan yararları da oldukça fazladır. Yüzme sporuyla ilgilenen yüzücülerin özgüven olarak bir sorunları yoktur. Yüzme sporunun en önemli sosyal faydalarından biri de kişinin kendine güvenini arttırmasıdır. Sudan korkmak gibi bir fobisi olanlar ise bunu kolayca yenebileceği seviyeye gelebilir.

Sosyal faydalarından bir diğeri de adaptasyon sorununu ortadan kaldırmasıdır. Aynı zamanda dikkat dağınıklığını da engeller. Yüzme sporunun ve diğer tüm sporların en büyük kazanımları içinde disiplin ilk sıralarda yer alır. Bu disiplin kişinin tüm hayatına yansır ve kişiyi daha planlı yaşamaya teşvik eder. Yüzme sporu ile ilgili olan kişiler, sosyal yaşamlarında oldukça aktif bireylerdir. Özellikle topluma daha faydalı bireyler olarak farklı çalışmalarda adlarını duyurabilirler.

YÜZMEYE YENİ BAŞLAYACAKLAR İÇİN YÜZME TAVSİYELERİ

Yüzme sporu ilk başlarda zor gibi gelse de sık sık yapılan antrenmanlar sonrası kondisyon artacağı için oldukça keyifli bir hale gelmeye başlayacaktır. Yüzmeye başlamadan önce tüm cesaretinizi toplayın ve teknikleri öğrenmek için anlatılan tüm detayları dikkatle dinleyin. Biraz cesaret ve kendinize olan güveniniz ile çok kısa bir süre içinde yüzmeye başlayabilirsiniz. Cesaretinizi toplayıp kendinizi suya bıraktığınızda aslında korkacak bir şey olmadığını da göreceksiniz. 

Zaman içerisinde tam olarak öğrendiğiniz teknikler sayesinde hem çok daha iyi ve hızlı yüzmeye başlayabilir hem de genel sağlığınızda ve vücut yapınızda iyileşmelere şahit olabilirsiniz. Isınma hareketleri sayesinde kısa sürede pratiğiniz de artmaya başlar. Isınma hareketleri oluşabilecek krampları önleyeceği gibi aynı zamanda yüzme hareketlerine kısa sürede adapte olmanızı da sağlar. Sık sık antrenman yaparak hız kazanabilirsiniz.

Antrenman yapmadan hiçbir sporu tam olarak öğrenemezsiniz. Yüzme, sık sık antrenman yapılması gereken bir spordur. Yüzme sırasında ihtiyaç duyulacak teknikleri öğrenip deneme yaparak yüzmeye çok daha kolay bir şekilde adapte olabilirsiniz. Kendinizi her zaman daha güçlü ve sağlıklı hissetmenizi sağlayacak yüzme sporu aynı zamanda sosyalleşmeniz için de önemli bir fırsattır. Zamanla artan özgüveniniz sayesinde kendinizi psikolojik olarak da rahatlamış hissedeceksiniz.

Yüzme sporuna başlamaya karar verdiğinizde kondisyonunuzun ve konforunuzun artmasına yardımcı olacak yüzme ekipmanlarını da temin etmeniz kolaylık sağlar. Sahip olduğunuz teknik bilgiler ve konforlu ekipmanlar sayesinde başarılı yüzme deneyimleri yaşayabilirsiniz.