background-image

Veri Sahibi Başvuru Formu

SERAPOOL PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

1. Genel bilgiler ve kullanım amacı

Bu başvuru formu Serapool Porselen San ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.

Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

2. Başvuru yolu

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

 

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Ramazanoğlu Mah Mahmut Bayram Cad N:13 Pendik İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

serapool@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kvkk@serapool.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

kvkk@serapool.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

 

3. Veri sahibi bilgileri

Adı soyadı

 

TC No

 

İletişim adresi

 

Cep

Telefon numarası

 

E-posta

 

Faks No

 

 

 

 

4. Talep sonucunun iletilmesi

Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.

 

Sonucun 3 üncü bölümde sağlamış olduğum  E-posta hesabıma gönderilsin

Sonucun 3 üncü bölümde sağlamış olduğum adresime postalansın

Sonucun 3 üncü bölümde sağlamış olduğum faks olarak iletilsin

5. Başvuru konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 

 

6. Veri sahibi beyanı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. İş bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

VERİ SAHİBİ

 

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

 

FORMU PDF FORMATINDA İNCELEMEK ve İNDİRMEK İÇİN BU METNE TIKLAYINIZ.