İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Serapool Porselen San ve Tic AŞ. hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonunu ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve iyileştirmek için çabalamaktadır.

Serapool Porselen San ve Tic AŞ. nin İnsan Kaynakları Politikası;

- Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak
- İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırmak,
- Şirketin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutmak,
- Çalışanların performansa dayalı kariyer gelişimlerine olanak sağlayıp, etkin şekilde uygulanmasını sağlamak
- Çalışanların; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmektir.