SERAPOOL PORCELAIN INDUSTRY AND TRADE A.Ş. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1. Informacje ogólne i przeznaczenie

Niniejszy formularz wniosku został przygotowany przez Serapool Porselen San ve Tic. A.Ş. i służy do "Wniosku do administratora danych" w zakresie art. 13 ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698.

Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu trzydziestu dni, w zależności od charakteru wniosku.

2. Jak złożyć wniosek

Zgłoszenia można dokonać, wypełniając niniejszy formularz, przesyłając inny wybrany tekst pisemny inny niż niniejszy formularz lub w dowolny sposób określony przez Radę Ochrony Danych Osobowych oraz w następujący sposób:


1. Wniosek w formie pisemnejOsobisty wniosek z mokrym podpisem lub za pośrednictwem notariusza
Ramazanoğlu Mah Mahmut Bayram Cad N:13 Pendik İstanbul"Wniosek o udzielenie informacji w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych" zostanie umieszczony na kopercie/zawiadomieniu.
2. za pośrednictwem poleconej poczty elektronicznej (KEP)
Za pośrednictwem poleconej poczty elektronicznej (KEP) adres
serapool@hs01.kep.trW temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Wniosek o udzielenie informacji na temat ustawy o ochronie danych osobowych".
3. wniosek z adresem e-mail w naszym systemie
Korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego w systemie naszej firmy
kvkk@serapool.comW temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Wniosek o udzielenie informacji na temat ustawy o ochronie danych osobowych".
4. aplikacja z adresem e-mail, który nie znajduje się w naszym systemie
Korzystając z adresu e-mail, który nie znajduje się w systemie Spółki, w tym podpisu mobilnego/podpisu elektronicznego
kvkk@serapool.comW temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Wniosek o udzielenie informacji na temat ustawy o ochronie danych osobowych".


3. Informacje o podmiocie danych

Imię Nazwisko

TC No
Adres kontaktowy

Numer telefonu komórkowego

e-mail

Nr faksu4. Przekazanie wyniku żądania

Prosimy o zaznaczenie kanału komunikacji, za pośrednictwem którego użytkownik chciałby otrzymać wynik swojego zgłoszenia.

Wynik zostanie wysłany na moje konto e-mail podane w sekcji 3.
Wynik należy przesłać pocztą na adres podany w sekcji 3.
Prosimy o przesłanie wyniku faksem, który podałem w sekcji 3.


5. Przedmiot wniosku

Prosimy o wyraźne napisanie wniosku dotyczącego danych osobowych poniżej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie informacje i dokumenty.
6. Oświadczenie osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z ustawą nr 6698 o ochronie danych osobowych wnoszę o ocenę i sfinalizowanie złożonego przeze mnie wniosku o uzyskanie informacji w ramach wniosku / wniosków, które określiłem powyżej, oraz oświadczam i zobowiązuję się, że zostałem poinformowany, że Twoja firma może zażądać dodatkowych informacji w celu sfinalizowania mojego wniosku oraz że mogę być zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej przez Radę Ochrony Danych Osobowych, jeśli wymaga to dodatkowych kosztów. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, oświadczam i zobowiązuję się, że informacje i dokumenty dostarczone przeze mnie w niniejszym wniosku są dokładne, aktualne i należą do mnie.

WŁAŚCICIEL DANYCH

Imię Nazwisko

Data złożenia wniosku

PodpisKLIKNIJ TEN TEKST, ABY PRZEJRZEĆ I POBRAĆ FORMULARZ W FORMACIE PDF.