Powiadomienie o plikach cookie

Niniejsza Informacja o plikach cookie ma na celu określenie warunków i zasad dotyczących wykorzystywania danych osobowych udostępnianych Spółce przez użytkowników/członków/odwiedzających Platformę ("Podmiot danych") podczas działania strony internetowej www.serapool.com obsługiwanej przez Serapool Porselen San. ve Tic. A.S. ("Spółka") i wszystkich kanałów online lub offline (zwanych dalej łącznie "Platformą"), które udostępniamy w mediach cyfrowych lub które są produkowane przez Spółkę podczas korzystania z Platformy przez Podmiot danych.

Osoba, której dane dotyczą, niniejszym oświadcza, że została poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych w niniejszym powiadomieniu i wyraziła zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w sposób określony w niniejszym powiadomieniu.

W niniejszym powiadomieniu chcielibyśmy wyjaśnić, jakiego rodzaju plików cookie używamy do jakich celów na naszej stronie internetowej i jak można kontrolować te pliki cookie. Jako Serapool możemy zaprzestać używania plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, zmienić ich typy lub funkcje lub dodać nowe pliki cookie do naszej witryny. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Informacji o plikach cookie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany dokonane w bieżącym Powiadomieniu o plikach cookie nabiorą mocy z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej lub w jakimkolwiek publicznym medium. Data ostatniej aktualizacji znajduje się na końcu niniejszej informacji.

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej

Pliki cookie są wykorzystywane na Platformie w celu umożliwienia Podmiotom danych jak najefektywniejszego korzystania z Platformy i poprawy komfortu użytkowania. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z plików cookie, może je usunąć lub zablokować w ustawieniach przeglądarki. Przypominamy jednak, że może to mieć wpływ na korzystanie z Platformy.

Zarówno własne pliki cookie (umieszczane przez odwiedzaną witrynę), jak i pliki cookie stron trzecich (umieszczane przez serwery inne niż odwiedzana witryna) są używane w naszej witrynie.

Obowiązkowe pliki cookie

Niektóre pliki cookie są obowiązkowe, aby użytkownik mógł w pełni korzystać z funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam one utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa.

Funkcjonalne pliki cookie

Są to pliki cookie, które pomagają w niektórych niekrytycznych funkcjach naszej witryny. Funkcje te obejmują osadzanie treści, takich jak filmy lub udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych.

Preferencyjne pliki cookie

Te pliki cookie pomagają nam zapisywać ustawienia i ustawiać preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, a tym samym zapewniają lepsze i bardziej wydajne wrażenia podczas przyszłych wizyt w witrynie.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie to pliki cookie, które umożliwiają generowanie wyników analitycznych, takich jak liczba odwiedzających witrynę, wykrywanie stron wyświetlanych w witrynie, godziny odwiedzin witryny, czynności przewijania stron witryny.

Pliki cookie mediów społecznościowych

Te pliki cookie gromadzą informacje o korzystaniu z mediów społecznościowych. Przykładowo, pliki cookie mogą być wykorzystywane do wykorzystywania informacji o kontach użytkownika na Facebooku/Twitterze w celu tworzenia spersonalizowanych reklam lub badań rynkowych.

Targetujące lub reklamowe pliki cookie

Używamy plików cookie do promowania produktów i usług na naszej stronie internetowej lub w mediach innych niż nasza strona internetowa. Ponadto możemy współpracować z niektórymi naszymi partnerami biznesowymi w celu wyświetlania reklam i promocji na naszej stronie internetowej lub poza nią. Przykładowo, pliki cookie mogą być wykorzystywane do śledzenia, czy użytkownik kliknął reklamę wyświetlaną w naszej witrynie internetowej i skorzystał z usługi w witrynie internetowej, do której ta reklama kieruje użytkownika po przyciągnięciu jego uwagi. Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, aby zapewnić segmentację odwiedzających.

Czy korzystanie z plików cookie może zostać zablokowane przez osoby, których dane dotyczą?

Podmioty danych mają możliwość dostosowania preferencji dotyczących plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli używana przeglądarka zapewnia taką możliwość, można zmienić preferencje dotyczące plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Podmioty danych mają zatem możliwość zablokowania korzystania z plików cookie, wybrania ostrzeżenia przed użyciem pliku cookie lub wyłączenia lub usunięcia tylko niektórych plików cookie, chociaż mogą się one różnić w zależności od możliwości oferowanych przez przeglądarkę.

Preferencje dotyczące plików cookie mogą wymagać indywidualnego ustawienia dla każdego urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http: //www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Sposób i podstawy prawne gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są gromadzone za pośrednictwem plików cookie drogą elektroniczną w oparciu o podstawę prawną uzasadnionego interesu naszej Spółki w zakresie odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej. Gromadzone dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celach określonych w niniejszej Informacji o plikach cookie w zakresie warunków i celów przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 i 6 ustawy.

Komu i w jakim celu mogą być przekazywane dane osobowe użytkownika

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach niniejszej Informacji o plikach cookie partnerom biznesowym i dostawcom firmy, spółkom i udziałowcom Grupy Serapool, instytucjom i organizacjom posiadającym zdolność prawną oraz prywatnym podmiotom prawnym posiadającym zdolność prawną w zakresie ograniczonym do realizacji następujących celów i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Które pliki cookie są wykorzystywane do jakich celów?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez odwiedzane strony internetowe na urządzeniu lub serwerze sieciowym za pośrednictwem przeglądarek. Używamy plików cookie do różnych celów na naszej stronie internetowej i przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą tych plików cookie.

Główne cele korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej są następujące:

poprawa oferowanych użytkownikowi usług poprzez zwiększenie funkcjonalności i wydajności strony internetowej,

ulepszanie strony internetowej i oferowanie nowych funkcji na stronie internetowej oraz dostosowywanie oferowanych funkcji do preferencji użytkownika,

zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i handlowego strony internetowej, użytkownika i naszej Spółki.

w celu przeprowadzenia personalizacji, targetowania i działań reklamowych na stronie internetowej.

Jakie są prawa użytkownika do dostępu do danych i żądania ich poprawienia?

Zgodnie z art. 11 ustawy KVK (ustawa o ochronie danych osobowych) osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

dowiedzieć się, czy ich dane osobowe są przetwarzane, czy nie,

zażądać informacji na ten temat, jeśli ich dane osobowe były przetwarzane,

poznania celu przetwarzania danych osobowych oraz tego, czy są one wykorzystywane odpowiednio do tego celu,

poznania osób trzecich, którym ich dane osobowe są przekazywane w kraju lub za granicą,

żądania korekty danych osobowych, jeśli były one przetwarzane w sposób niekompletny lub nieprawidłowy oraz żądania powiadomienia o tej procedurze korekty osób trzecich, którym dane osobowe zostały przekazane,

do żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, jeżeli ustały przyczyny ich przetwarzania, mimo że były one przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 i innymi odpowiednimi przepisami, a tym samym do żądania od stron trzecich, którym dane osobowe zostały przekazane,

sprzeciwić się wystąpieniu wyniku na niekorzyść osoby poprzez analizę przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów,

żądania odszkodowania za poniesione straty w przypadku poniesienia straty w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Żądania dotyczące wyżej wymienionych praw można składać w naszej Spółce, wypełniając formularz wniosku osoby, której dane dotyczą, dostępny na stronie www.serabella.com. W zależności od charakteru wniosku, wnioski zostaną rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni; jeśli jednak procedura wymaga dodatkowych kosztów, użytkownik może zostać obciążony opłatą zgodnie z taryfą określoną przez Radę Ochrony Danych Osobowych.

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2023