background-image

Müşteri Açık Rıza Metni

SERAPOOL PORSELEN SAN. ve TİC. A.Ş. MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Serapool Porselen San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak;

Ürün ve hizmetlerin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, kurumsal iletişimi sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapmak, ödemeler yapmak, operasyonları yürütmek ve geliştirmek, ürün ve hizmetlerin  tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerini yapmak, müşterileri fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar etmek ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla,

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları paylaşılmasına ve verilerin saklanması amacıyla yurt dışında bulunan bulut firması paylaşılmasına ve muhafaza edilmesine, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ediyorum.